• Alle producten
  • Alle producten
  • Alle producten

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door Breen Schoorl met zorg samengesteld. Voor de volledigheid en juistheid kan echter niet worden ingestaan. Type- en spelfouten voorbehouden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Breen Schoorl aanvaardt geen aansprakelijkheid.

Van alle teksten, afbeeldingen, logo's en ander (beeld)materiaal op breenschoorl.nl ligt het copyright bij Breen Schoorl. Indien dit niet het geval is wordt dit vermeld. Alle rechten voorbehouden.

Hoewel Breen Schoorl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Breen Schoorl niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website via internet gedeeld worden. Breen Schoorl is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, maar kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites en webshops die niet door Breen Schoorl worden onderhouden, wordt afgewezen.